195 варненци ще получат еднократни социални помощи от Община Варна

1195 варненци ще получат еднократни социални помощи от Община Варна, реши единодушно ресорната комисия към местния парламент. Средствата варират между 100 и 500 лева и се дават за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности. Общата гласувана сума е в размер на 60 200 лева. Преди да бъдат отпуснати помощите, е необходимо одобрението и на Общинския съвет.

На 17 души беше отказано подпомагане заради непълна документация. Ако кандидатите предоставят всички необходими документи, могат отново да подадат молби, беше изтъкнато на днешното заседание.

В бюджета за 2024 г. са заложени 220 000 лева за социални помощи. По това перо до края на годината остават 159 800 лева.