24,7 млн. лева приходи очаква Община Варна от управление и разпореждане с имоти

SS_2Постъпления в размер на 24,7 млн. лева очаква Община Варна от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Годишната програма за 2022 г. беше одобрена от ресорната комисия към Общинския съвет.

Прогнозните приходи от продажбата на поземлени имоти и сгради на търг или публично оповестен конкурс, както и от прекратяване на съсобственост са в размер на 19 млн. лева. Малко над 2,23 млн. лева се очаква да влязат в хазната от наеми, включително от плажове държавна собственост. По 1,5 млн. лева са заложените в програмата суми от концесии и приватизация на имоти.

Общината е планирала 5,75 млн. лева разходи, свързани с придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещи. От тях 4,5 млн. лева са заделени за покупката на земя и сгради от частни собственици и за принудително отчуждаване на имоти.SS_1

Предвиждат се отчуждителни процедури за реализацията на ВиК проекти в редица селищни образувания край Варна Предстои отчуждаване на имоти и за разширение на гробищен парк „Запад“ в с. Тополи.

За събаряне на стари сгради, както и за ремонти на обекти, общинска собственост, са планирани 760 хил. лева.