Състав на ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество” > ...

Състав на ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Председател: Николай Красимиров Георгиев         

  1. Даниел Христов Николов
  2. Добрин Иванов Иванов
  3. Калина Вълчева Пеева
  4. Стен Иванов Лазаров