ПК “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > ...

ПК “Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”


Състав на комисията

  1. Калин Светославов Калевски – Председател
  2. Антоан Николаев Влаев
  3. Борислав Пламенов Нанков
  4. Димитър Господинов Колев
  5. Милена Славова Димова
  6. Пейчо Иванов Бюлбюлев
  7. Петър Николаев Липчев
  8. Светлан Костов Златев
  9. Стен Иванов Лазаров
  10. Юлияна Атанасова Боева