Състав на Вр.К “Правна комисия”

Начало > Архив > Архив МАНДАТ 2015-2019 > Комисии мандат 2015-2019 > Вр.К “Правна комисия” > ...

Състав на Вр.К “Правна комисия”

Председател: Христо Атанасов Атанасов

  1. Добромир Йорданов Джиков
  2. Калин Светославов Калевски
  3. Людмила Николаева Колева-Маринова
  4. Мартин Петров Андонов
  5. Милена Славова Димова
  6. Христо Бойчев Боев
  7. Юлияна Атанасова Боева