Без коли в Морската градина предвижда актуализираният план за организация на движението

3Достъпът на автомобили до местността Салтанат, която е част от Морската градина на Варна, ще бъде забранен. Това ще стане възможно с актуализация на Генералния план за организацията на движение /ГПОД/, чийто окончателен проект беше одобрен на съвместно заседание на три комисии към местния парламент – „Обществен ред и сигурност“, „Опазване и възпроизводство на околната среда“ и „Правна комисия“. За да влезе в сила, актуализираният ГПОД трябва да бъде приет и от Общинския съвет.

Планът беше променен през 2019 г., но последвалата заповед на кмета за спиране на автомобили в Приморския парк беше оспорена в съда. Според Върховния административен съд одобряването на окончателния проект за актуализация на плана представлява нормативен административен акт, а съгласно АПК местният орган, компетентен да издава такива актове, е Общинският съвет.1

„Това не е проблем от вчера, но е проблем, за чието решаване общинската администрация е изключително последователна“, заяви пред съветниците заместник-кметът Пламена Маринова. По думите й в действащия ГПОД не е определен режимът на движение по съществуващата алейна мрежа в местност Салтанат. Това налага определяне на организация на движението, отговаряща на изискванията на нормативната уредба и осигуряваща удобство на всички участници – пешеходци, велосипедисти и други ППС и МПС с регламентиран достъп.

Предназначението на територията на Салтанат, която е продължение на историческото ядро на Морската градина, е „за паркове и градини“, а според Закона за движение по пътищата е забранено преминаването и паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини и детски площадки извън обозначените за това места. Общинска наредба също забранява движението и паркирането на МПС в паркове и алеи. Наред с това в местността е отчетено увеличаване на негативното въздействие на автомобилния транспорт върху околната среда: шум, газове и други вредни емисии над допустимите норми.

2Предвижда се въвеждане на забрана с пътни знаци на кръстовищата  на бул. „Княз Борис I” със сп. „Акациите“ и сп. „Делфинариума“ в посока Златни пясъци. Изключения от тази забрана ще има за пътни превозни средства, собственост на живущи в зоната, и за лица, притежаващи документ за инвалидност.  Автомобилите на МВР, Спешна медицинска помощ, Пожарна и аварийна безопасност ще имат неограничен достъп. Такъв ще имат и аварийни екипи на ВиК, Енерго про и др., когато работят по отстраняване на авария след изрично уведомяване на Община Варна. По утвърден ред и график ще могат да се обслужват и обекти в Приморския парк.