Близо 15,6 млн. лева е проектобюджетът за социални дейности на Община Варна през 2018 г.

Obshtina_VarnaОбщият бюджет на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ на Община Варна за 2018 г. е 15 587 000 лева. Той е с близо 1,5 млн. лева повече в сравнение с миналата година. Проекторамката му бе одобрена на днешното заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика“, на което бе изтъкнато, че за първи път средствата за местни дейности и за делегирани от държавата дейности са почти по равно.

Бюджетът за местни дейности е в размер на 7 141 814 лв. В тази сума е включена издръжката на домашния социален патронаж и на приюта за временно настаняване на бездомни хора, както и цялостната издръжка на социалните асистенти на 120 деца. С част от средствата ще се финансират също 16 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск, еднократните помощи за комунално-битови нужди на социално слаби граждани, пенсионерските клубове в общината.

За домашния социален патронаж, обслужващ 550 души над 60-годишна възраст или хора с увреждания, са заделени 2 254 263 лв. Услугата включва както доставка на храна по домовете, така и поддържане на лична хигиена и чистота на жилището, съдействие за снабдяване с технически помощни средства за ползватели с увреждания и др.

Бюджетът за социалните асистенти на 120 деца със специални образователни потребности, които ходят на училище и детска градина, е в размер 880 800 лева, а за издръжката на приюта за бездомни хора ще бъдат изразходвани 368 300 лева.

В местната хазна са предвидени също 101 600 лева за еднократни социални помощи. Пенсионерските клубове, които са 23 на територията на общината, ще получат общо 94 200 лева. 65 970 лв. ще бъдат заделени за провеждане на лечение в барокамера на 90 болни от множествена склероза, мозъчен инсулт, деца с церебрална парализа и аутизъм и др.

Заложените средства за капиталови разходи са в размер 809 396 лв. От тях 200 000 лева са предвидени за покупката на три нови микробуса за разнос на храна и за транспортиране на хора с увреждания. 90 000 лева са планирани за проектиране на основен ремонт и на външен асансьор на Дома за стари хора „Гергана“. Същата сума ще бъде похарчена за ремонтни дейности в Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост „Св. Йоан Златоуст“. Предвижда се също така проектиране, доставка и монтаж на вертикална хидравлична платформа за хора с увреждания в подлеза до сп. „Акациите“, на бул. „Княз Борис I”, което ще струва около 70 000 лева.

На днешното заседание бе съобщено също, че в момента Община Варна предлага общо 58 социални услуги. 27 от тях са за деца и 31 – за възрастни. Поводът за обобщението беше общинският анализ на ситуацията и оценка на социалните потребностите в община Варна, който съветниците одобриха. Те дадоха също съгласието си капацитетът на центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания към „Карин дом“ да бъде увеличен от 50 на 70 места.