Близо 185 млн. лева е бюджетът за образование през 2021 г.

DSC08756Значително увеличение на средствата за образование предвижда проектобюджетът на Община Варна за 2021 г. Финансовата рамка възлиза на 184 790 000 лв. и е с 30 769 000 лв. повече спрямо първоначалния бюджет на предходната година. Това бе изтъкнато на днешното заседание на ресорната комисия към местния парламент, на което съветниците одобриха макрорамката по това перо.

В Града на знанието образованието остава приоритет №1, което се доказва и от обема на заложените средства. Те заемат най-голям дял в общинския бюджет – 38%, който тази година възлиза на 556 700 000 лв.

Бюджетът за образование бележи трайно увеличение през годините. За сравнение – през 2016 г. той е в размер на близо 91,2 млн. лева, през 2018 г. – на 118, 5 млн. лева, а през 2020 г. – 154 млн. лева.

Разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 146,1 млн. лв., за дофинансиране – близо 7 млн. лв. и за местни дейности – 31,7 млн. лв.

Тази година ще се инвестират значителни средства в подобряване на образователната инфраструктура и създаване на по-качествена работна среда за учители и ученици. Предстои изпълнението на мащабна програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища на стойност 41,2 млн. лева.

Предвидено е също така увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия персонал средно с 15%.

Ще продължат да се развиват и общинските образователни програми, за които са заделени близо 924 000 лв.  Тази година ще бъдат реализирани програмите „Младежки дейности 2021“,  „Програма за насърчаване творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2021 г.“, „Програма за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2021 г.“, „Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2021 г.“