Близо 600 млн. лева са инвестирани във Варна по европроекти

N.Georgiev2Близо 600 млн. лева са инвестирани по европейски проекти и програми във Варна през програмния период 2014-2020 г. Това стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет, на което беше приет разчетът на средствата от Европейския съюз на община Варна за 2021 г.

68 630 000 лева в тазгодишния бюджет на община Варна ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми. Няколко проектни предложения са успешно защитени и предстои тяхната реализация през 2021 г. Един от тях е проектът за  саниране на осем многофамилни жилищни сгради в града, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Вече стартираха дейностите по изграждане на ново улично осветление в район „Младост“, кв.16, и ж.к. “Възраждане“, ІІІ микрорайон и ІV микрорайон. Проектът, който ще се реализира по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, предвижда рехабилитация, модернизация и изграждане на интелигентна система за управление и мониторинг на външното изкуствено осветление.

С евросредства по Програмата за морско дело и рибарство ще бъде подобрен достъпът до рибарско селище „Карантината“ и изграден морски информационен център. С изпълнението на проекта ще се надградят дейностите, изпълнени по европейския проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“. Предвидено е изграждане на алеи, доставка и монтаж на парково оборудване, осигуряване на достъп за хора с увреждания.

По същата програма Община Варна ще изпълни още едно проектно предложение – за дигитализация на архива на създателя на Морската градина арх. Антон Новак, както и за популяризирането на Първото рибарско училище.

С финансиране по програма „Красива България“ ще бъде направен основен ремонт и реконструкция на площадки за игра в ДГ №2 „Щастливо детство“.

През тази година продължава изпълнението на проекта по ОП „Региони в растеж“ за ремонт, реконструкция и модернизация на филиала на ТМПЦ – Варна. След приключването му сградата ще разполага с обновени и комфортни сцена, камерна зала, репетиционни и др. В процес на оценка е проектно предложение за ремонт на сградата на НЧ “П. Р. Славейков“ във ж.к.  “Вл. Варненчик“.

Друг преходен проект е за „Екологично чист транспорт на гр. Варна“, изпълняван по ОП „Околна среда“. Предвижда се с 60 нови електробуса да бъде обновен автопаркът на „Градски транспорт“ ЕАД.

В списъка фигурира също изпълнението на проектно предложение по интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, която се реализира по две оперативни програми – “Наука и образование за интелигентен растеж” и „Развитие на човешките ресурси“. Целта на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи.