Начална страница

Увеличиха бюджета за чистота във Варна с 2,3 млн. лева

С 2,3 млн. лева бе увеличен бюджетът за чистота на Варна за тази година. Това стана на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“, на което беше гласувана актуализираната план-сметка за дейност „Чистота“ за 2018 г. Макрорамката беше завишена от 33,3 млн. лева на 35,6 млн. лева благодарение на възстановени …


Община Варна отпуска средства за спешен ремонт на мостик в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“

Община Варна ще отпусне средства за неотложен ремонт на мостик в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“. Сумата от близо 750 хил. лева беше гласувана от членовете на ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна. Състоянието на съоръжението застрашава живота и здравето на хората. Преминаването по него е …


Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция

Община Варна стана пример за добри практики в ранната детска интервенция. Това се случи на национална кръгла маса в София, в която участие взе и зам.-председателят на Общинския съвет д-р Лидия Маринова. Форумът беше организиран от Национална мрежа за децата, обединяваща 150 неправителствени организации, съвместно с представители на ресорните министерства …


Общината подпомага 13 варненски двойки с репродуктивни проблеми

13 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще получат финансова помощ от общината. Две семейства ще бъдат подпомогнати с по 3 500 лв. за инвитро с донорска яйцеклетка, а всички останали – с по 2 000 лева. На една двойка беше отказана помощ, защото е поискала сумата за лечение в чужбина, …


Закриват СУПЦ „Д-р Анастасия Железкова“

Социално-учебният професионален център /СУПЦ/ „Д-р Анастасия Железкова“ във Варна ще бъде закрит. Съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ дадоха съгласието си това да се случи в изпълнение на националната политика за деинституционализация на децата и младежите у нас. Закриването на СУПЦ бе планирано преди няколко години. През 2016 …


Със 155 хил. лева увеличават капитала на „Двореца на културата и спорта“

Промяна в капитала на „Двореца на културата и спорта“ ЕАД гласуваха на днешното си заседание членовете на ПК „Собственост и стопанство“. Те дадоха съгласието си капиталът на общинското дружество да бъде увеличен от 34 581 500 лв. на 34 736 320 лв. чрез записване на нови 15 482 нови поименни …


Назначават длъжностно лице по защита на личните данни в Община Варна

Община Варна ще назначи длъжностно лице по защита на личните данни. Това се налага заради новия европейски регламент, познат като GDPR, с който се затяга контролът върху използването и обработването на личните данни на физическите лица. Промените в числеността и структурата на общинска администрация бяха гласувани на днешното заседание на ресорната …


Община Варна все по-близо до окончателното придобиване на стадион „Спартак“

Община Варна се приближи с още една стъпка до окончателното придобиване на стадион „Спартак“. След оживени дебати в зала „Пленарна“ Общинският съвет даде съгласието си за сключване на договор за замяна на акции между Община Варна, от една страна, и „Инжстрой“ и „Стили Роуд“ – от друга. Целта на замяната …


Общински съвет – Варна се събира на извънредно заседание

Общински съвет – Варна се събира на извънредно заседание, което ще започне в 10:00 часа в зала „Пленарна“. В предварителния дневен ред са включени две точки. Една от тях е казусът „Спартак“. Общинските съветници трябва да решат дали да се сключи договор за замяна, съгласно който без доплащане Община Варна …


Ето какво разгледа Комисията по архитектура на днешното си заседание

Не е в компетенциите на Общински съвет – Варна да разреши изработването на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ за терен, собственост на „Терем – КРЗ Флотски арсенал“. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Архитектура, строителство, устройство на територията“, на което беше обсъден въпросът. Имотът с площ около 20 дка …