Четири общински комисии във Варна заседаваха днес

1Четири комисии към местния парламент във Варна заседаваха днес. Сред темите бяха върнати от областния управител решения за повторно разглеждане.

С голямо мнозинство съветниците от постоянната комисия „Благоустройство и комунални дейности“ прегласуваха решението за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията с община Варна, с коeто се удължава работното време на Синята зона и се въвежда Зелена зона. Колегите им от финансовата комисия повторно приеха решението относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на част от инFB_2вестиционните проекти на общината.

Членовете на комисията по собственост и стопанство отново одобриха „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.“. Те прегласуваха също решенията за продажбата на недвижими имоти чрез публични конкурси.

Оспорените решения преминаха и през Правната комисия, която също даде положителното си становище по тях.

На днешното си заседание ПК „Финанси и бюджет“ одобри също отпускането на 260 000 лв. на Двореца на културата и спорта за спешен ремонт на трафопост, собственост на общинското търговско дружество. Съоръжението, изградено през 1987 г., е в критично състояние. Има течове на дъждовна вода и съществува голяма опасност от оставане без захранване на комплекса за дълго време, стана ясно на заседанието.

FB_1 2

3 1