Дадоха зелена светлина за изграждане на Клуб на доброволеца

IMG_20170713_143058Община Варна планира да изгради Клуб на доброволеца. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“ към Общински съвет – Варна. Желанието на администрацията е бъдещият клуб да се помещава в защитно съоръжение на ул. „Цар Симеон I” №6, което обаче е публична държавна собственост, управлявано от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. От дирекцията са изразили готовност да предоставят съоръжението на Община Варна за безвъзмездно управление, но за целта е необходимо и решение на Общинския съвет.

Съветниците от комисията по „Собственост и стопанство“ дадоха „зелена“ светлина за провеждане на съответните процедури по приемане на имота. Помещението е с 82 м2 застроена площ и самостоятелен вход-изход, който позволява имотът да се ползва независимо от хората, живеещи в сградата. За освежаването му няма да са необходими средства от общинския бюджет, ще има единствено разходи за ток и вода, обясниха от общинската администрация.

От няколко години във Варна функционира доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Към момента са регистрирани 44 доброволци, които са изявили желание за по-чести срещи и увеличаване на броя и часовете за обучение.IMG_20170713_143107

На днешното си заседание членовете на комисията одобриха също учредяването на възмездно право на строеж за изграждане на пристройка на външен асансьор към съществуващата сграда на СБАГАЛ „Проф. д-р Д.Стаматов – Варна“. Застроената площ ще бъде 17,74 кв. м, а пазарната оценка е определена на 6 900 лева без ДДС. Според разчетите изграждането на асансьора за транспортиране на лежащи пациенти ще струва 277 564 лева с ДДС, заяви директорът на лечебното заведение доц. д-р Емил Ковачев.

Съветниците дадоха също съгласието си горските територии – общинска собственост, да бъдат предоставени за управление на държавното горско стопанство. Мотивите са, че в Община Варна не е създадена структура или звено за ръководене на общинския горски фонд, също така няма назначени служители с лесовъдно образование. Членовете на комисията поставиха условието, преди да бъде сключен, договорът с ТП „Държавно горско стопанство“ да мине за обсъждане през Общинския съвет.