Дадоха зелена светлина за теглене на общински кредити за мащабни проекти

c1_2С почти пълно единодушие съветниците от ПК „Финанси и бюджет“ дадоха съгласието си за поемане на два общински дълга, с които ще се съфинансират няколко европейски проекта и ще се реализират мащабни инвестиционни обекти от капиталовата програма на Община Варна. Средствата ще бъдат вложени в подобряване на градската среда и междублоковите пространства, модернизация на обществения транспорт, въвеждане на Синя зона, развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в к.к. „Златни пясъци“. За реализацията на най-мащабния за последните десетилетия проект във Варна – новия бул. „Васил Левски“, Общината също ще ползва паричен ресурс от финансова или кредитна институция.

Пред членовете на комисията директорът на дирекция „Финанси и бюджет” в Община Варна Стефка Господинова поясни, че е спазен Законът за публичните финанси. Плащанията по дълговете няма да надвишават 15% от собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, увери тя.

Единият кредит е в размер до 10 160 615 евро и ще бъде отпуснат от Европейската банка за възстановяване и развитие. Със средствата ще се финансира въвеждането на Синя зона и ще се осигури собственото финансиране на Общината на недопустими разходи, необходими за изпълнението на европроектите „Интегриран градски транспорт – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“.

Парите ще бъдат отпуснати на два транша. Първият ще е в размер до 8, 06 млн. евро и ще е със срок на издължаване 12 години. Вторият транш, който ще се ползва за проекта за Синя зона, ще бъде до 2,1 млн. евро и ще е с падеж до 7 години

Поемането на дългосрочен  дълг за финансиране на проектите за изграждане на новия бул. „Левски и пробива на бул. „Сливница“ също бе сред темите на днешното заседание на комисията. Общината планира да изтегли банков заем до 36 млн. лева, с който да се финансира проектирането и изграждането на светофари по булеварда, авторският и строителният надзор, разходите за отчуждителни процедури за придобиване на земя и сгради. Предвижда се заемът да е със срок на погасяване 10 г., с 3 г. гратисен период за главницата. Съветниците одобриха параметрите за кредита и възложиха на кмета да проведе процедурата за избор на институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта.IMG_20171215_130801

Членовете на комисията дадоха също съгласието за сключване на договори за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ на обща стойност 16,8 млн. лева. Това не е кредит в класическия смисъл, тъй като средствата ще бъдат възстановени на Община Варна от управляващите органи на оперативните програми, финансиращи европроектите за градския транспорт, за доизграждането на пречиствателна станция в курорта „Златния пясъци” и за естетизацията на градската среда. „Тези средства са за мостово финансиране на допустими разходи до възстановяването им от управляващите органи“, каза Стефка Господинова.

На днешното заседание на комисията бяха гласувани и промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги на територията на Община Варна. В документа е записано, че 1 март 2018 г. е крайният срок за подаване на декларации за съдове за битови биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, които ще се използват през годината. Таксата ще бъде в размер на 6 лева за брой съд – кофа с вместимост 240 литра.

Членовете на ПК „Финанси и бюджет“ одобриха и отпускането на над 1,3 млн. лева на МБАЛ „Св. Анна“ и СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков – Варна“. Бившата Окръжна болница ще получи от бюджета на Община Варна над 800 хил. лева. С тях лечебното заведение ще ремонтира Родилното отделение и Отделението по неонатология, както и ще купи инструментариум за нуждите на Клиниката по ортопедия и травматология и нов дизел-генератор за аварийно захранване. Решено бе също Онкоболницата да получи 500 хил. лева от местната хазна за закупуване на „Система за визуализация и интеграция на лапароскопска хирургия и високоспециализирана ендоскопска диагностика и терапия“.

В края на заседанието съветниците дадоха съгласието 58 700 лева от общинския бюджет да отидат за покриване на натрупани задължения на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово“.