Дискутираха предложения за промени в наредбата за финансово подпомагане на младежки проекти

Оживени дебати предизвикаха две предложения за допълнение на Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. Предложенията бяха разгледани от членовете на ПК „Младежки дейности и спорт“, които се събраха на първото присъствено заседание от началото на годината.

Едното е на кмета Иван Портних. Той предлага външните експерти, които са част от комисията, оценяващи младежките проекти, да получават възнаграждение за извършената от тях работа. В рамките на заседанието стана ясно, че заплащането ще струва на местната хазна 2 000 лв., т.е. по 500 лв. на експерт.

Другото предложение за допълнение на наредбата е на заместник-председателя на Общинския съвет и председател на комисията по „Младежки дейности и спорт“ Генадий Атанасов, който иска външните оценители да отпаднат от експертната комисия и тя да се състои само от представители на администрацията и на местния парламент. Като водещ мотив той изтъква икономисването на средства от бюджета на програма „Младежки дейности“.

В рамките на заседанието стана ясно, че ангажирането на външни експерти е европейска практика. Специалистите се избират чрез конкурс с редица изисквания, едно от които е да имат поне 3 години опит в оценяването на проекти. С присъствието им се осигурява 3-степенен контрол на процедурите. Въпреки това предложението на кмета Иван Портних нe беше прието, а на Генадий Атанасов остана без решение, тъй като получи 6 гласа „за“, 3 „против“ и 3 „въздържал се“.

Друга тема на днешното заседание беше състоянието на ФК „Тополи“. От клуба поискаха подкрепа от Община Варна за финансово подпомагане и за реконструкция на стадиона в с. Тополи. За терена има забрана от Българския футболен съюз за провеждане на срещи, поради което се налага на футболистите да играят оставащите срещи от шампионата на други места, а това съответно е свързано с допълнителни финансови средства.

Членовете на комисията дадоха положително становище за ремонта на спортната база в с. Тополи и препратиха въпроса към Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ за изготвяне на количествено-стойностна сметка. Те подкрепиха и искането за финансово подпомагане на клуба, но решението за това трябва да бъде взето от Общинския съвет.