Допълнителни 2,8 млн. лева ще отпусне Община Варна за изпълнение на проекти

7Допълнителни средства в размер на 2,8 млн. лева ще отпусне Община Варна за проекти с осигурено европейско финансиране, което в настоящата икономическа ситуация не е достатъчно за изпълнението им. За проектните предложения има сключени договори с управляващите органи, но цените за строително-монтажните работи са формирани през предходните години. Заради настъпилите инфлационни процеси и значителното увеличение на разходите има реален риск за неизпълнение на проектите и загуба на еврофинансирането. Това стана ясно на днешното заседание на Общински съвет – Варна, на което беше дадена зелена светлина за осигуряване на допълнителните средства.

Малко на 1,7 млн. лева с ДДС от местната хазна ще бъдат предоставени за реализацията на проекта „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал“ на ТМПЦ – Варна, който се изпълнява по ОП „Региони в растеж“. По проекта има избран изпълнител и сключен договор за строително-монтажните работи на стойност 4,8 млн. лева с ДДС. Срокът за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ е до 28 октомври 2023 г., като дотогава всички дейности следва да са приключени и отчетени.

Общинските съветници дадоха съгласието си да се осигурят допълнителни 511 хил. лева с ДДС от бюджета на Община Варна за 2023 г. като съфинансиране за реализацията на проект „Модернизация на културна инфраструктура на град Варна – Народно читалище „Петко Рачев Славейков 1928“. Ако тази сума не бъде осигурена в най-кратки срокове, договорът с избрания изпълнител за ремонта на читалището няма да сключен и обектът няма да бъде завършен в срока на административния договор за безвъзмездна финансова помощ и на допустимостта на разходите за програмен период 2014-2020 г., стана ясно на заседанието.

Третият проект, за който има осигурено европейско финансиране по Програма за морско дело и рибарство, но е необходимо и съфинансиране от страна на общината, е за „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт“. Предвид новата ситуация е нужно допълнително финансиране със средства от общинския бюджет в размер на 306 хил. лева с ДДС след провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител. При неосигуряването на финансовия ресурс е налице сериозен риск за изпълнението на проекта, тъй като реализирането на дейностите при цени от 2021 г. е на практика невъзможно.

Решено бе също да се предоставят до 296 хил. лева за проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на Община Варна за следващата година в съответствие с времевия график за изпълнение на проекта.

В рамките на заседанието имаше и изненада за общинските съветници. Ансамбъл „Звездни струни“ към Центъра за подкрепа и личностно развитие /ЦПЛР/ – Общински детски комплекс Варна изнесе мини коледен спектакъл.