Планира се изграждането на два нови плувни басейна във Варна

1Община Варна планира да изгради два нови плувни басейна. Единият ще бъде в кв. „Аспарухово“, а другият – в ж.к. „Възраждане“. Това стана ясно на днешното заседание на комисията по архитектура и градоустройство към Общинския съвет, на което беше разгледана програмата за предпроектни проучвания и проектиране на обекти по бюджета за 2023 – 2025 г.

Програмата е на обща стойност 8 млн. лева. Около половината от средствата са заделени за изграждане на централизирана и интегрирана геопространствена информационна система.

Сред акцентите в програмата е проектирането на ПУП за строителство на етажни паркинги в града. Предвиждат се също обследване и предпроектни проучвания за паркове в ж.к. „Кайсиева градина“ и „Чайка“, както и в селата Звездица, Константиново, Тополи и Каменар. Ще бъдат проучени и места край Варна за създаване на кътове за отдих и екопътеки.

Опазването на сградите паметници на културата във Варна остава сред приоритетите на общината. Има заделени средства за проекти за реставрация и консервация на сгради, представляващи културна ценност и са смесена собственост.

В програмата фигурира също разработването на подробни устройствени планове за разширяване на гробищните паркове, които периодично изпитват затруднения с осигуряването на места.

4   3