Двадесет и първото заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе от 9:00 часа в зала „Пленарна”

Двадесет и първото заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе от 9:00 часа в зала „Пленарна”. В дневния ред са включени 4 точки.

Obshtina_Varna_1Общинските съветници ще гласуват отчета на бюджета на община Варна за 2016 г. Друг финансов въпрос, който ще обсъдят, е предложението да се отпуснат 8,6 млн. лв. от общинския бюджет по проект за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“.

Актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година също фигурира в дневния ред на днешното заседание. Промяната се налага заради реализацията на един от най-мащабните инфраструктурни проекти – изграждане на бул. „Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“.

Последна точка е упълномощаване на представител на Община Варна за участие в обявеното извънредното Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Анна“. То е насрочено за четвъртък – 28 септември 2017 г.