Ето какво реши комисията по собственост на днешното заседание

DSC00308Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна проведе заседание днес. В дневния ред бяха включени шест точки.

Една от тях засягаше ВиК инфраструктура в местността Старите лозя. Членовете на комисията дадоха съгласието си Община Варна да предостави изградените водостопански системи и съоръжения  за стопанисване на дружеството „Водоснабдяване и канализация“. Инфраструктурният обект, който съгласно Закона за водите е публична общинска собственост, е изпълнен от гражданско дружество и по-късно предоставен на Община Варна.

Съветниците одобриха учредяването на право на строеж на „Електроразпределение Север“ за изграждане на трафопост тип БКТП. Съоръжението ще бъде на ул. „Цариброд“ със застроена площ 11,44 кв. м.

Други решения от днешното заседание са за прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и частни лица.