Ето какво реши ПК „Собственост и стопанство“ на днешното си заседание

DSC01368Членовете на ПК „Собственост и стопанство“ се събраха за 18-ти път от началото на мандата. Одобряването на пазарни оценки във връзка с продажбата на общински недвижими имоти и прекратяването на съсобственост беше във фокуса на заседанието.

Съветниците дадоха съгласието си  да се прекрати съсобствеността между общината и физически или юридически лица за 17 имота в различни части на града.DSC01371

„Община Варна реално не ползва идеалните части от въпросните имоти, а само плаща данъци и такса битови отпадъци. Същевременно другите собственици са заявили интерес да ги закупят“, заяви пред съветниците Петко Бойновски, директор на Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”. По думите му оценителите на имотите са предложили пазарни стойности, а цената се определя с решение на Общинския съвет.

На днешното заседание съветниците одобриха също пазарните оценки за продажбата на 10 недвижими имота. За други 5 имота комисията отхвърли предложенията на администрацията за одобряване на оценките или не излезе с решение.