Европейски проекти за 262 млн. лева е реализирала Община Варна за периода 2019-2023 г.

2Oбщина Варна е реализирала европейски проекти на стойност 262 млн. лева за периода 2019-2023 г. Това съобщи директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ Ани Николова на днешното заседание на ресорната комисия към Общинския съвет.

„За този четиригодишен период сме изпълнили 47 проекта, като някои от тях в момента са в процес на приключване. Въпреки поредицата от негативни ефекти – инфлационните процеси, пандемията от COVID-19, войната в Украйна, ние се справихме успешно благодарение на колективните усилия на много хора“, каза Николова. Тя припомни, че през настоящата година финансово изтича програмният период 2014 – 2020 г. и до края на годината трябва да бъдат отчетени и реализирани всички проекти.

Сред тях е проектът за ремонт, реконструкция и модернизация на сцена „Филиал“ на Варненския драматичен театър “Стоян Бъчваров”. Ремонтните дейности са в напреднала фаза и до края на 2023 г. трябва да приключат, стана ясно още на заседанието.

За новия програмен период 2021-2027 г., при който реално имаше забавяне от около 2 години и новите процедури за кандидатстване стартираха едва в началото на тази година,  Община Варна досега е подала над 119 проектни предложения на обща стойност 269 млн. лева. Тепърва ще кандидатстваме и с още проекти, допълни директорът на дирекция „Европейски и национални оперативни програми“.

Членовете на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ приеха разчета на средствата от  Европейския съюз на община Варна за 2023 г. През тази година средствата по европейски проекти и програми, с които Варна разполага, са в размер на 47,2 млн. лева.

Друго решение от днес е да се учреди сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Местна инициативна група Аврен – Варна“. То е необходимо условие, за да може селата Звездица, Тополи, Казашко и Константиново да получат достъп до европейски средства.