Фонд „Култура“ обяви допълнителна сесия за проекти в областта на любителското изкуство

1Допълнителна сесия за набиране на проекти в областта на любителското изкуство обявява Фонд „Култура“ към Община Варна. Кандидатстването започва от утре – 4 юли, и ще продължи до 24 юли. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към местния парламент, на което беше одобрено предложението на Експертният съвет към фонда за организиране на още една сесия.

За първи път тази година проекти в областта на любителското изкуство имат право да кандидатстват за финансиране по фонд „Култура“ по ново Направление 5. Специално за тях в бюджета са заделени 400 хил. лева, които не могат да бъдат преразпределени към другите направления.

В рамките на предходната сесия, която се състоя в периода 2 май – 2 юни 2023 г., бяха подкрепени за съфинансиране 38 проектни предложения. Те обаче не успяха да усвоят предвидения общ бюджет и към момента има остатък в размер около 170 000 лв., целево предназначен само за развитие на любителското изкуство за работа с деца и младежи. Затова Експертният съвет към фонда взе решение за допълнителна сесия, като предложи също така разширяване на кръга от допустимите кандидати.  С проектни предложения за съфинансиране ще могат да кандидатстват „лица, упражняващи свободни професии и организации в сферата на културата, които са юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона на кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите“.

На днешното заседание съветниците разгледаха и предложение от Борислав Дряновски, историк, изследовател, бивш директор на Държавния архив във Варна, за съставяне на справочник „Дейността на варненския Общински съвет 1991 -2023 г.“. Книгата ще бъде единствена по рода си в България и в нея, освен че ще бъдат включени материали за общинските съветници, ще бъде отделено място и на работата, както и на по-важни решения, приети от местния парламент. Справочникът ще бъде ценно документално четиво и ще е от полза в работата на широк кръг от специалисти, бе изтъкнато на заседанието.

Членовете на комисията дадоха съгласието си Община Варна да осигури до 15 000 лв. за издаване на справочника в тираж минимум 500 броя. За да бъдат отпуснати средствата, е необходимо съгласието и на финансовата комисия. Крайното решение ще вземе Общинският съвет.

3   2