Фонд “Култура” започва да набира проектни предложения

4За първи от съществуването на общинския фонд „Култура“ набирането на проектни предложения ще започне преди началото на финансовата година. Сесията ще бъде само една и ще бъде отворена утре – 20 декември. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна, на което бяха одобрени Насоките за кандидатстване.

Кандидатите ще могат да подадат документите си по електронен път до 27 януари, а окончателните резултати ще бъдат обявени до 10 март 2023 г. За поредна година ще бъдат финансирани проекти по четири направления: „Фестивали и конкурси”, „Творчески проекти”, „Национално и международно сътрудничество” и „Публики”.

През COVID-кризата собственото финансиране на кандидатите за всички направления беше променено от 30% на 5%. Заради тежката икономическа обстановка е решено този процент да се запази, бе изтъкнато на заседанието. Съдържанието на Насоките за кандидатстване остава същото като предходната година. Акцентът този път ще е върху проекти, насочени към детската и младежката публика.

Една от препоръките на Комисията за мониторинг и оценка към фонд „Култура“ е общинското звено да поощрява проекти, свързани с възпитанието и културата на деца и младежи в ранна възраст. Тази година проектите, насочени към деца, отново са с най-нисък дял. „Активирането на допълнителни стимули или възможността за по-пълноценно финансиране ще спомогне и развие това направление, а то е в основата на развиването на качествени публики от най-ранна възраст“, се посочва в Годишния доклад на Комисията за мониторинг и оценка

За 2022 г. финансираните проекти от фонд “Култура” на община Варна са 98 на обща стойност 800 000 лева.  За пореден път направление “Творчески проекти” е с най-много одобрени проекти – близо 45%. Следват направление “Фестивали и конкурси” с 37% от финансираните проекти и направление “Публики” – с 11%. С най-нисък дял са проектите, свързани с националното и международното сътрудничество – 7% от общия брой финансирани предложения.2

Запазва се тенденцията целевите аудитории да са хора в активна възраст (26 – 60 години) – 93%, срещу 75% през миналата година. Обнадеждаващ е фактът, че се увеличават проектите, които са насочени и към младежката аудитория (13 – 25 години) – 51 на сто, а 31 % – към децата от 0 до 12-годишна възраст. Отговорите надхвърлят 100%, тъй като участниците посочват повече от един отговор.

Сред препоръките на комисията е да се обърне по-сериозно внимание и да се насърчават проекти със свободен вход, които са насочени към специфичните групи граждани на Варна. Подобни проекти биха могли да бъдат поощрявани и стимулирани допълнително с цел осигуряване на широк достъп до културни продукти на хора със специални потребности или част от малцинствени групи.

Друга препоръка е фонд ”Култура” да промени методологията за оценка и финансиране на одобрените проекти, като проекти с по-висок брой точки да получават по-голямо процентно финансиране, такива с по-малък брой точки, респективно – по-малък процент. По-този начин ще се постигне по-справедливо разпределяне на ресурсите на Фонда. От друга страна, Фонд „Култура“ може да намали процентното си участие в проекти, които са показали дългогодишно устойчиво развитие, генерират успешни продажби на билети, изградили са лоялни публики и демонстрират възможности за възпроизводство, самоиздръжка и мултиплициране в бъдеще.