Гласуваха Община Варна да прехвърли акциите си от Пловдивския панаир

Варненският общински съвет даде съгласието си за прехвърляне на акциите, които община Варна притежава в „Международен панаир Пловдив”, на дружеството „Пълдин туринвест”. Решението беше взето след дискусия с 28 гласа „за“, 15 – „против“ и 5 – „въздържал се“.

Гласувано бе Община Варна да стане акционер в „Пълдин туринвест”, като апортира в пловдивското дружество 16 314 400 броя обикновени поименни безналични акции, с номинал на всяка една от по 1 лев, от капитала „Международен панаир Пловдив”.

Съветниците упълномощиха кмета на Варна да предприеме и извърши всички необходими фактически и правни действия по изпълнението на решението.

На днешното заседание местният парламент даде също така съгласието си за отпускане на финансови средства за двойки с репродуктивни проблеми. 29 варненски семейства, на които им предстоят изследвания и манипулации по асистирана репродукция, ще получат общо 82 000 лв. от общинския „Инвитро“ фонд.  Одобрени бяха и еднократни помощи за 95 души със здравословни проблеми в размер на 39 250 лв.