Информация за търгове на “Жилфонд” ЕООД

icon-pdf Втори последователен търг с явно наддаване за продажба урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на Община Варна и включени в капитала на общинско дружество „Жилфонд” ЕООД

Публикуван на 14.03.2022 г.