Общинският съвет одобри изграждането на супермодерно рибарско пристанище във Варна

4Изграждането на супермодерно рибарско пристанище във Варна получи одобрение от Общинския съвет. След широк дебат в зала “Пленарна” общинските съветници дадоха съгласието си Община Варна да кандидатства с проектно предложение за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ в район „Аспарухово“.

Стойността на проекта, който този петък ще бъде подаден в Министерство на земеделието, е 16,8 млн. лева. От тях 8 млн. лева ще са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Морско дело и рибарство” (2014 – 2020 г.), а останалите средства ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

На днешното заседание на Общинския съвет бе разяснено, че освен внушителните хидротехнически съоръжения и прилежащата инфраструктура, ще бъде изградена и 3-етажна сграда, в която се помещават кът за продажба на риба, административни офиси на контролиращи органи, малка работилница за ремонт на лодки, място за разбор за риболова. Покривът ще е оформен като амфитеатър, ще има и кула-стълбище с изглед към морето. По проекта се предвижда също изграждането на паркинги – както за автомобили, така и за ремаркета, превозващи плавателни съдове.

Пристанището ще е с капацитет от 116 места за плавателни съдове, но тези показатели могат да бъдат променяни. В зоните за акостиране ще има миниавтоцистерна за зареждане на моторни лодки. Такси за ползване на порта не се предвиждат, единствено ще се плащат консумативните разходи.1

Ако всичко върви по план и няма обжалвания, модернизацията на порта трябва да започне през есента на 2018 г. и да продължи 36 месеца.

Актуализацията на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година също получи подкрепа от Общинския съвет. Съветниците решиха да допълнят програмата, като включиха в нея недвижими имоти, попадащи по трасето на новия бул. „Левски“ – в участъка от ул. „Подвис“ до бул. „Девня“. Проектът е от особено важен обществен интерес, реализацията на който ще облекчи съществено трафика на едни от най-натоварените участъци на уличната мрежа на Варна.

Общинските съветници дадоха и съгласието си кметът Иван Портних да издаде разрешително за ползване на „Франга дере“, което също е свързано с изграждането на бул. „Левски“. По време на заседанието стана ясно, че дерето ще бъде интегрирано в новия булевард, но ще се наложи корекция на съществуващото корито по трасето на пътния участък.

6
11 8
10 7