Кандидатстването с проекти по фонд “Култура” стартира на 10 април

2От утре – 10 април 2024 г., фонд „Култура“ на Община Варна започва да приема проектни предложения. Кандидатите ще могат да подадат документите си по електронен път до 12 май, стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна, на което бяха одобрени Насоките за кандидатстване.

Бюджетът на фонда за 2024 г. е 1,8 млн. лева. С тях ще бъдат финансирани проекти по пет направления: „Фестивали и конкурси”, „Творчески проекти”, „Национално и международно сътрудничество“,  „Публики” и „Любителско изкуство“. В резултат на променената икономическа среда максималният размер на финансирането е увеличен с 20% по всички направления, беше изтъкнато по време на заседанието.

Промяна и има по отношение на собственото финансиране, което през последните няколко години заради пандемията от COVID-19 и последвалата криза беше намалено от 30% на 5%. Тази година кандидатите трябва да осигурят самоучастието си в размер на 10% или на 20% в зависимост от направлението, по което кандидатстват.

На днешното заседание стана ясно също, че през 2023 г. Община Варна е финансирала общо 186 проекта по фонд „Култура“ на обща стойност малко над 1,34 млн. лева. 117 от проектите са одобрени на основната сесия на общинския фонд, а останалите 69 – на други две допълнителни сесии, организирани само за направление „Любителско изкуство“.1

Членовете на комисията се запознаха с Годишния доклад на Комисията по мониторинг и оценка за 2023 г. Една от препоръките е да се създаде ново направление „Културен туризъм“, за да се обогатят културните и междуотрасловите връзки в национален и международен план.

Друга препоръка е да се преосмисли и повиши текущият и особено последващият контрол при отчитане на проектите и налагане на санкции на тези, които не са изпълнили заложените цели, свързани с популяризирането и посещаемостта на организираните от тях събития. Да се създадат ясни и конкретни правила за отчитане на посещаемостта на фестивалите и събитията, особено тези, които реализират продажба на билети или организират контролиран достъп, препоръчват още експертите.

Основен акцент в препоръките им е да се създаде, поддържа и изпълнява навременен и ефективен график за подаване на проекти, оценка и финансиране, за да могат да се планират културни събития, включително и с атрактивно международно участие. Сред съветите, заложени в мониторинговия доклад, е да се обнови и модернизира електронната система на фонд „Култура“, която е морално остаряла.

На днешното заседание на комисията беше разгледано и предложение на групата на „Възраждане“ за поставяне на два обемни надписа „ВАРНА“ в различни части на града. Съветниците дадоха положително становище и препратиха въпроса към Комисията по естетизация на градската среда и ПК „Финанси и бюджет“ при Общински съвет – Варна.