Състав на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество” > ...

Състав на ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество”

Председател: Николай Красимиров Георгиев

  1. Айше Мехмед Кадир
  2. Георги Иванов Георгиев
  3. Даниел Христов Николов
  4. Емил Николов Бояджийски
  5. Милена Славова Димова