Състав на ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество” > ...

Състав на ПК „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, и за връзки с гражданското общество”

Председател: