Състав на ПК „Култура и духовно развитие”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Култура и духовно развитие” > ...

Състав на ПК „Култура и духовно развитие”

Председател: Димитър Иванов Чутурков

  1. Антон Христов Апостолов
  2. Йорданка Иванова Проданова
  3. Калин Колев Михов
  4. Костадин Тодоров Костадинов
  5. Милена Славова Димова
  6. Николай Тодоров Евтимов
  7. Петко Кирилов Петков
  8. Стела Димитрова Николова
  9. Христо Бойчев Боев