Състав на ПК „Култура и духовно развитие”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Култура и духовно развитие” > ...

Състав на ПК „Култура и духовно развитие”

Председател: Мария Тодорова Тодорова

  1. Антон Христов Апостолов
  2. Даниела Стефанова Иванова-Димова
  3. Димитър Иванов Чутурков
  4. Йорданка Иванова Проданова
  5. Калин Колев Михов
  6. Николай Антонов Капитанов
  7. Николай Тодоров Евтимов
  8. Петко Кирилов Петков
  9. Христо Бойчев Боев