Състав на ПК „Социални дейности и жилищна политика”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Социални дейности и жилищна политика” > ...

Състав на ПК „Социални дейности и жилищна политика”

Председател:Лидия Велик Маринова

  1. Адиле Сабриева Кямил
  2. Анелия Димитрова Клисарова
  3. Велин Велинов Стоянов
  4. Георги Иванов Георгиев
  5. Йорданка Иванова Проданова
  6. Мария Тодорова Тодорова
  7. Милена Славова Димова
  8. Стела Димитрова Николова
  9. Янко Петров Станев