Състав на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност” > ...

Състав на ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност”

Председател:Мартин Петров Андонов

  1. Антон Христов Апостолов
  2. Даниел Христов Николов
  3. Ивайло Христов Митковски
  4. Марица Димитрова Гърдева
  5. Мартин Светлозаров Байчев
  6. Николай Кръстев Костадинов
  7. Огнян Василев Къчев
  8. Румен Николаев Иванов
  9. Руслан Владков Влаев
  10. Христо Бойчев Боев