Състав на ПК „Здравеопазване”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > ПК „Здравеопазване” > ...

Състав на ПК „Здравеопазване”

Председател: Анелия Димитрова Клисарова

  1. Антоанета Здравкова Цветкова
  2. Ивайло Христов Митковски
  3. Калин Колев Михов
  4. Лидия Велик Маринова
  5. Николай Красимиров Георгиев
  6. Николай Тодоров Евтимов
  7. Янко Петров Станев