Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > Вр.К „Изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна” > ...

Състав на Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна”

Председател: Людмила Николаева Колева – Маринова

 1. Адиле Сабриева Кямил
 2. Айше Мехмед Кадир
 3. Антоанета Здравкова Цветкова
 4. Марица Димитрова Гърдева
 5. Мария Иванова Ангелова – Дойчева
 6. Мария Иванова Димитрова
 7. Мартин Светлозаров Байчев
 8. Милена Славова Димова
 9. Николай Антонов Капитанов
 10. Рюян Невзатов Ризов
 11. Светлан Костов Златев
 12. Христо Атанасов Атанасов
 13. Христо Бойчев Боев
 14. Юлияна Атанасова Боева