Състав на Вр.К „Опазване и възпроизводство на околната среда”

Начало > Комисии мандат 2019-2023 > Вр.К „Опазване и възпроизводство на околната среда” > ...

Състав на Вр.К „Опазване и възпроизводство на околната среда”

Председател:Станислав Георгиев Иванов

 1. Адиле Сабриева Кямил
 2. Айше Мехмед Кадир
 3. Антоанета Здравкова Цветкова
 4. Бранимир Николаев Балачев
 5. Венцислав Сивелинов Сивов
 6. Генадий Христов Атанасов
 7. Димитър Иванов Чутурков
 8. Красен Гошев Иванов
 9. Марица Димитрова Гърдева
 10. Мартин Живков Златев
 11. Николай Антонов Капитанов
 12. Огнян Василев Къчев
 13. Румен Николаев Иванов
 14. Стела Димитрова Николова
 15. Христо Атанасов Атанасов