Състав на ПК „Социални дейности и жилищна политика”

Начало > Комисии мандат 2023-2027 > ПК „Социални дейности и жилищна политика” > ...

Състав на ПК „Социални дейности и жилищна политика”

  1. Зорница Валентинова Василева – председател
  1. Георги Иванов Кулински
  2. Лидия Велик Маринова
  3. Мария Тодорова Тодорова
  4. София Любомирова Колева
  5. Хълми Сейфиев Белев
  6. Цветелина Димитрова Атанасова
  7. Юсмен Шакир Юсмен
  8. Янко Петров Станев