Комисията по здравеопазване одобри промени в правилата за прием в детските ясли

Detska_yaslaСъветниците от комисията по здравеопазване одобриха промени в правилата и критериите за прием и класиране в общинските детски ясли. Корекциите се правят, за да се постигнат еднакви изисквания при кандидатстване на децата в яслите и градините в община Варна.

Една от поправките засяга деца със заболявания. Според новия регламент допълнителни точки ще получават малчуганите с ТЕЛК 50 и повече процента, а не както досега с над 70%. Друга новост е, че в деня на приема, независимо дали е дневен или полудневен, родителите трябва да внесат депозитна такса.

В редакцията на правилата за прием в общинските ясли е записано, че детето ще постъпва в забавачницата по график, изготвен от директора, след изтичане на определения срок за потвърждаване при всяко класиране. Досега условието бе малчуганите да започват ясла също по график, но не по-късно от 30 дни след датата на класиране. При неспазване на срока по вина на родителя детето ще отпада от приема. То ще има възможност отново да участва в класиране с нов входящ номер.

Съветниците не подкрепиха предложението критерият “липса на данъчно задължение на данъчно задължени лица към Община Варна, установени с влязъл в сила акт” да се промени в “липсата на данъчни задължения към Община Варна”.

За да влязат промените в сила, те трябва да бъдат одобрени от Общинския съвет.