Конкурс – медийни проекти 2023 г.

Начало > ...

Конкурс – медийни проекти 2023 г.


 Публикувани на 25.05.2023 г

ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ОЦЕНКА  НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОТЧИТАНЕ

Общински съвет – Варна обявява сесия за кандидатстване за съфинансиране и стимулиране на качествени медийни проекти.

Проектите на медийните доставчици се подават в деловодството (Центъра за административно обслужване на Община Варна – бул. “Осми приморски полк” № 43), адресирани до Общински съвет – Варна.

Всички документи, с изключение на заявлението за кандидатстване, се подават в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост. Заявлението се прикрепва към плика.

Срокът за кандидатстване е до две седмици от публикуване на обявата на сайта на Общинския съвет, т.е. до 08 юни 2023 г. (включително).

Пълните условия за кандидатстване можете да видите ТУК.

E-mail за връзка: konkurs.media.varna@gmail.com

icon-pdf Обява за кандидатстване за съфинансиране на медийни проекти

icon-pdf Заявление

word Заявление

icon-pdf Приложение № 1

word Приложение № 1

icon-pdf Приложение № 2

excel_resized Приложение № 2

icon-pdf Приложение № 3

word Приложение № 3

icon-pdf Правила за отчитане и одобрение на разходите за медийни проекти  – 2023 г.

icon-pdf  Карта за оценка на проектните предложения за съфинансиране на медийни проекти – 2023 г.


 

Публикувани на 23.05.2023 г.


icon-pdf Решение № 1188-3(33)26.04.2023 г. на Общински съвет-Варна за определяне на ред и условия за целево съфинансиране на конкурсен принцип на обществено значими медийни проекти.