Местният парламент гласува отчетите на общинските лечебни заведения и дружества във Варна

DSC01103Местният парламент гласува годишните отчети за 2020 г. на общинските лечебни заведения и дружества във Варна. След близо тричасови дебати съветниците одобриха финансовите резултати на 11 ДКЦ-та и болници и на 3 търговски дружества – „Дворец на културата и спорта“, „Пазари“ и „Стадион Спартак“. Отчетите на „Ученическо и столово хранене“, „Обреди“, „Градски транспорт“ и „Жилфонд“ не бяха приети от членовете на Съвета.

Въпреки пандемията повечето лечебни заведения, собственост на община Варна, са приключили годината на печалба. Сред най-успешните във финансово отношение здравни заведения е Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна със 186 хил. лева печалба, следвана от ДКЦ „Чайка“ – със 109 хил. лева. Традиционно добри резултати  са показали ДКЦ III, ДКЦ IV, ДКЦ  V, Медицинският център за рехабилитация и спортна медицина – Варна. Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“ е на печалба от 48 хил. лева. С отрицателни финансови резултати са ДКЦ „Св. Иван Рилски“ в кв. Аспарухово, ДКЦ „Св. Клементина“ и Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна.

Почти всички здравни заведения отчитат увеличение на приходите от различни източници, но и ръст на разходите – основно за заплати, осигуровки и материали. През 2020 г. има повишение на основните месечни възнаграждения на персонала. Значително са увеличени и разходите за дезинфектанти, предпазни средства и консумативи.

За разлика от лечебните заведения кризата, причинена от COVID-19, се е отразила сериозно върху финансовите резултати на общинските търговски дружества във Варна през 2020 г. Част от тях останаха затворени или преустановиха дейност за дълъг период от време.  Единственото дружество на печалба е “Обреди“, отчело положителен финансов резултат от 143 хил. лв.

Печелившите през миналите години “Дворец на културата и спорта“ и “Пазари“ този път са минус. Загубите на дружеството, стопанисващо пазарите в града, са в размер на 186 хил. лева. Основната причина за това е затварянето на всички промишлени магазини и намаляването на наемните цени за известен период от време. Наложените рестрикции през миналата година, заради които културните и спортните мероприятия бяха спрени, доведоха до отрицателния финансов резултат, макар и минимален от 3 000 лв., на “Двореца на културата и спорта“.

Затварянето на детските градини за около 4 месеца сумарно през 2020 г. и драстичното намаление на посещаемостта през останалото време се отразиха негативно и на финансовия резултат на “Ученическо и столово хранене“. За 2020 г. е отчетена загуба в размер на 504 хил. лв. в сравнение с предходния период, когато е записан отрицателен резултат в размер на 170 хил. лева. Това е единственото търговско дружество с общинско участие, преустановило дейност за толкова дълъг период от време.

На загуба е и “Градски транспорт“, който понесе сериозен удар от пандемията. През миналата година броят на превозените пътници е намалял от 32 млн. на 25 млн., като спадът е общо с 30% спрямо 2019 г. Изминатите километри на тролейбусите и автобусите са с 1,3 млн. км по-малко в сравнение с предходната година, когато са отчетени общо 10,7 млн. км. Същевременно загубите на дружеството са намалели от 3 млн. и 341 хил. лева на 2 млн. и 185 хил. лева. На днешното заседание беше съобщено, че изпълнителният директор на дружеството инж. Злати Златев е подал уведомление за напускане, тъй като планира да се пенсионира.

Общинският съвет прие също изцяло нова наредба, която регламентира изискванията за избор на управители и контрольори на публичните предприятия с общинско участие. От началото на миналата година е в сила Закон за публичните предприятия, а Община Варна е собственик на капитала на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и участва като акционер в такива дружества. С приемането на закона е необходимо синхронизиране с местната нормативна уредба. Очакваните ползи са свързани с по-широка публичност и прозрачност на административните процедури при избора на управители и контрольори на общинските дружества, беше изтъкнато на заседанието.