Награда “Варна” 2020 г.

Начало > ...

Награда “Варна” 2020 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Номинации на експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в системата на предучилищното и училищното образование – на основание т. 7, раздел IV „Процедура за номиниране“ от Статута за награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование

icon-pdf Номинации за присъждане на награда „Варна” за 2020 г. в системата на предучилищното и училищното образование.

Публикуванo на 29.04.2020 г.


icon-pdf Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № ОС20000188ВН-002ВН/02.04.2020 г., във връзка с предложение от Асоциация „Да съхраним жената“ с рег. № ОС20000188ВН-001Вн/30.03.2020 г., относно присъждане на „награда Варна“ за Янка Митева.

Публикуванo на 03.04.2020 г.

icon-pdf Предложение от хаджи Ламбрин Сотиров – основател на НЧ „Стара Варна“  с рег. № ОС20000188ВН/30.03.2020 г., относно присъждане на „награда Варна“ за Янка Митева.

Публикуванo на 03.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Румяна Петрова – директор на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ с рег. № ОС20000220ВН/06.04.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за Александрина Мариева Петрова – “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка.

Публикуванo на 10.04.2020 г.

icon-pdf  Допълнение към предложение от Румяна Петрова – директор на Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ с рег. № ОС20000220ВН-001ВН/13.04.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за Александрина Петрова – “Ученик на годината” в областта на професионалната подготовка.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdfПредложение от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с рег. № РД20006805ВН/10.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Публикувано на 14.04.2020 г.

icon-pdf Писмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № РД20006805ВН-001ВН/13.04.2020 г., във връзка с предложение от Обществения съвет ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с рег. № РД20006805ВН/10.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Веселин Василев – директор на Първа езикова гимназия с рег. № ОС20000243ВН/15.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Калоян Васев – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Първа езикова гимназия с рег. № ОС20000244ВН/15.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена за  Първа езикова гимназия.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Тодор Илиев – председател на настоятелство „Изворче“ при ДГ № 26 с рег. № ОС20000247ВН/15.04.2019 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование ДГ №26 „Изворче“.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Педагогически съвет на ОУ „Черноризец Храбър“ – Варна с рег. № ОС20000240ВН/14.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на ОУ „Черноризец Храбър“

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Педагогически съвет на ОУ „Петко Рачев Славейков“ – Варна с рег. № ОС20000239ВН/14.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена на  ОУ „Петко Рачев Славейков“

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Анета Попова – директор на ДГ с яслена група № 39 „Приказка“ с рег. № ОС20000241ВН/15.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Екатерина Спасова – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.

Публикувано на 16.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Анула Рашкова – директор на ДГ № 34 „Лястовичка“ с рег. № ОС20000246ВН/15.04.2020 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Олга Коева – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.

Публикувано на 16.04.2020 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна”
в сферата на науката и висшето образование

За разглеждане от ПК “Наука и образование”

Номинации на експертната комисия за присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование – на основание т. 3.9., раздел III „Процедура за номиниране“ от Статута за награда „Варна“ в сферата на науката и висшето образование

icon-pdf Номинации за присъждане на награда „Варна” за 2020 г. в системата на науката и висшето образование.

Публикуванo на 04.05.2020 г.


 

icon-pdfПредложение от проф. д-р Красимир Иванов – ректор на МУ – Варна с рег. № ОМД20000312ВН-001ВН/10.03.2020 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • индивидуална награда за проф. д-р Радослав Радев, дм – за цялостен принос в научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването.
  • колективна награда за „Екипа по донорство и трансплантации“ към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов за изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България.

Публикуванo на 13.03.2020 г.


 

icon-pdfПисмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“, с рег. № ОМД20000445ВН-001ВН/12.03.2020 г., във връзка с предложение от доц. д-р Тодор Радев – ректор на Висше училище по мениджмънт, с рег. № ОМД20000445ВН/10.03.2020 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование – индивидуална награда за проф. д-р Станислав Иванов

Публикувано на 31.03.2020 г.


icon-pdfПредложение от СНЦ  „Българска асоциация на професори емерити“ с рег. № ОС20000184ВН/27.03.2020 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование – индивидуална награда за проф. Тодор Недев 

Публикувано на 31.03.2020 г.


icon-pdfПодкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на  Съюза на учените – Варна, с рег. № ОС20000187ВН-002ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на “Награда Варна” в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда, за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Mомчева и доц. д-р Стоян Павлов за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna

icon-pdfПредложение от проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на МУ – Варна, и проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, с рег. № ОС20000187ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда, за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna

icon-pdfПредложение от проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на МУ – Варна, и проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”, с рег. № ОС20000193ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда, за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna

icon-pdfПодкрепящо писмо от проф. д-р Валентин Игнатов – ректор на МУ – Варна с рег. № ОС20000187ВН-001ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna

icon-pdfПодкрепящо писмо от Българска академия на науките с рег. № ОС20000206ВН/31.03.2020 г., относно номинации за присъждане на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna  

Публикувани на 02.04.2020 г.


icon-pdfПредложение от доц. д-р инж. Сергей Белчев – председател на Общото събрание на Технически университет – Варна, с рег. № ОС20000203ВН/31.03.2020 г., относно номинация за присъждане на “Награда Варна” в сферата на науката и висшето образование в област технически науки – индивидуална награда за проф. д-р инж. Венцислав Вълчев за научно-изследователски труд „Inductors and transformers for power electronics“

Публикувано на 02.04.2020 г.


icon-pdfПодкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна с рег. № ОС20000195ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – индивидуална награда за доц. д-р Недко Димитров

Публикувано на 02.04.2020 г.


icon-pdfПредложение от проф. д-р Евгени Станимиров – ректор на Икономически университет – Варна с рег. № ОС20000186ВН/30.03.2020 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д-р Веселина Димитрова

Публикувано на 02.04.2020 г.


icon-pdfПредложение на проф. д-р Петър Христов – ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”,  с рег. № ОС20000194ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на “Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование, както следва:

  • в област обществени науки – индивидуална награда за проф. д.ю.н. Йонко Кунчев за създаване на учебен модул „Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза“
  • в област обществени науки – колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбенер за проект „Черноморска академия за сигурност“

icon-pdf Подкрепящо писмо от проф. д-р Виолета Йотова – председател на Управителния съвет на  Съюза на учените – Варна, с рег. № ОС20000196ВН/30.03.2020 г., относно номинации за присъждане на „Награда Варна“ в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки –колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбенер за проект „Черноморска академия за сигурност“

Публикувани на 02.04.2020 г.


icon-pdfПисмо от Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ с рег. № ОМД20000312ВН-003ВН/02.04.2020 г., във връзка с предложение от Капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов – заместник-началник на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ с рег. № ОМД20000312ВН-002ВН/01.04.2020 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование – колективна награда за научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай Великов.

Публикувано на 03.04.2020 г.


♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Предложения за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата

За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

 

Номинации на журито за присъждане на Награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата, на основание чл. 6, ал. 5 от Статута за присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата.

icon-pdf Номинации за присъждане  на награда „Варна” за 2020 г. за ярки постижения в областта на културата – второ заседание.

Публикуванo на 08.05.2020 г.

 

icon-pdf Номинации за присъждане на награда „Варна” за 2020 г. за ярки постижения в областта на културата

Публикуванo на 23.04.2020 г.


icon-pdfПредложение от Областно дружество на хореографите – град Варна при Съюз  на българските музикални и танцови дейци с рег. № ОС20000185ВН/27.03.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Кичка Христова

Публикуванo на 31.03.2020 г.


icon-pdf Предложение от Петър Тодоров  с рег. № ОС20000183ВН/26.03.2020 г., относно присъждане на Голяма награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Иван Овчаров

Публикувано на 31.03.2020 г.


icon-pdf Предложение от инициативна група с рег. № РД20006246ПР-001ВН/30.03.2020 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на  НЧ „Васил Левски“

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС20000199ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Мариета Бобева

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Георги Кенаров – председател на Сдружение на художниците – Варна, с рег. № ОС20000197ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Венелин Иванов

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Юлиян Атанасов с рег. № ОС20000198ВН/31.03.2020 г., относно присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Петър Тодоров

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Варна, с рег. № ОС20000200ВН/31.03.2020 г., относно  присъждане на “Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата колективна награда за екипа на „Княз Игор“ от Александър Бородин

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Веселина Михалкова – арт директор на ДТ “Стоян Бъчваров” при ТМПЦ – Варна, с рег. № ОС20000205ВН/31.03.2020 г., относно  присъждане на “Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата – индивидуална награда за Даниела Викторова

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Веселина Михалкова – арт директор на ДТ „Стоян Бъчваров“ при ТМПЦ – Варна, с рег. № ОС20000204ВН/31.03.2020 г., относно  присъждане на “Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата – индивидуална награда за Константин Соколов

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Мотивационно писмо от Сдружение „Традиции, духовност, култура“ – Варна с рег. № ОС20000207ВН/31.03.2020 г., относно  присъждане на “Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Йордан Радулов

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Даниела Димова – директор на ТМПЦ – Варна, с рег. № ОС20000202ВН/31.03.2020 г., относно  присъждане на „Награда Варна“ за ярки постижения в областта на културата –  колективна награда за екипа на постановката „Само за жени“ от Дарио Фо

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № ОС20000192ВН/30.03.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата на Стоян Стоянов

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Предложение от Румяна Петрова – директор на НУИ „Добри Христов“, с рег. № ОС20000191ВН/30.03.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата –  колективна награда за екипа на БНР – Радио Варна

Публикувано на 01.04.2020 г.


icon-pdf Писмо от дирекция „Култура и духовно развитие“ с рег. № ОС20000191ВН/30.03.2020 г., относно  присъждане на награда „Варна“ за ярки постижения в областта на културата, както следва:

– Писмо от Сдружение на писателите с рег. № КДР20000361ВН/30.03.2020 г. за присъждане на награда „Варна“ на Валентин Димитров;

– Предложение от организационен комитет с председател Кирил Аспарухов с рег. № РД20000157ВН/24.01.2020 г. за присъждане на награда „Варна“ на Георги Пейчев – Жоро степа;

-Предложение от Димитър Стойков с рег. № РД20001263ВН/21.01.2020 г. за присъждане на награда „Варна“ на Данчо Радулов;

– Заявление от Андрей Катеринов – управител на „Рекламно издателска агенция – Алтея“ с рег. № КДР20000362ВН/02.04.2020 г. за присъждане на награда „Варна“ на Добромир Славчев.

Публикувано на 03.04.2020 г.