Награда “Варна” 2022 г.

Награда “Варна” 2022 г.  Статут за награда “Варна” в сферата на науката и висшето образование  Статут за награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование   Статут за присъждане на награда “Варна” за ярки постижения в областта на културата ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ … Продължете с четенето на Награда “Варна” 2022 г.