Инструкции

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Инструкции

icon-pdf Инструкция за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и длъжностни лица


icon-pdf Инструкция за условията за финансово подпомагане на спортните клубове за високо спортно майсторство
Приета на 10 март 2011 г.


icon-pdf Инструкция за финансово подпомагане на спортните клубове
Приета на 19 декември 2012 г., актуализирана на 20 февруари 2013 г.