Планове

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Планове

icon-pdf Годишен план за приватизация за 2018 г. и icon-pdf Отчет за изпълнение на годишен план за приватизация за 2017 г.


icon-pdf Годишен план за развитие на социалните услуги за 2018 г. на Община Варна.


icon-pdfПлан за защита на населението при бедствия


icon-pdf Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна


icon-pdf Анекс на стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Варна за периода 2013 – 2015 г.


icon-pdf Годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.


icon-pdf Годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Варна за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.


icon-pdf Годишен план за приватизация за 2017 г.


icon-pdf Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015 г. на Община Варна


icon-pdf Годишен план за развитие на социалните услуги за 2017 г. на Община Варна – Приложение към Решение 183-5


icon-pdf Годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Варна за периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.


icon-pdf Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Варна – План за действие за 2015 – 2017 г.


icon-pdf Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Варна за периода 2016 – 2018 г.


icon-pdf Стратегически план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община Варна за периода 2013 – 2015 г.