Архив на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Начало > Нормативна уредба архив > Правилник за организацията и дейността на Общински съвет > ...

Архив на Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 29 септември 2016 г., актуален до 20 декември 2016 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 6 август 2015 г., актуален до 6 август 2015 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 23 януари 2015 г., актуален до 6 август 2015 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 12 февруари 2014 г., актуален до 23 януари 2015 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 3 септември 2014 г.., актуален до 12 февруари 2014 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 29 април 2014 г., актуален до 3 септември 2014 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Стара редакция действаща до 30 октомври 2013 г. (pdf)

Актуализиран на 30 октомври 2013 г., актуален до 29 април 2014 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 29 април, актуален до 30 октомври 2013 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 30 октомври 2013 г., актуален до 29 април 2013 г.


icon-pdf Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет-Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Актуализиран на 29 април 2013 г., актуален до 30 октомври 2013 г.