Правилници

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Правилници

icon-pdf Правилник за организацията и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Варна
Приет на 26,27.07.2017 г.; Публикуван на 07.08.2017 г.


icon-pdf Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани по програма „Варна-Европейска младежка столица 2017“, чрез сдружение “Варна-Европейска Младежка столица”


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Галерия за графично изкуство – гр. Варна


icon-pdf Правилник за реда за провеждане на процедури за отдаване под наем на имотите, собственост на “Дворец на културата и спорта” ЕАД


icon-pdf Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите за туризма


icon-pdf Правилник за организацията и дейността на Областен съвет по наркотичните вещества – Варна


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Дезинфекция, дезинсекция, дератизация” – Варна


icon-pdf Правилник за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие “Зоопарк – спасителен център” – Варна


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Инвестиционна политика”- Варна


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Комплекс за детско хранене” – Варна


icon-pdf Правилник на работата на общинско предприятие “Общински паркинги и синя зона” – Варна


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Охрана” – Варна


icon-pdf Правилник за организацията, дейността и управлението на общинско предприятие “Спорт – Варна”


icon-pdf Правилник за дейността на общинско предприятие “Спорт за всички”


icon-pdf Правилник за дейността на общинско предприятие “Спортни имоти”


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Строителство и ремонт” – Варна


icon-pdf Правилник за дейността на общинско предприятие “Управление на проекти и озеленяване”


icon-pdf Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Варна


icon-pdf Правила за приемане на деца в общинските детски градини/ОДЗ на територията на община Варна


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Съвета за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в община Варна


folder-icon Правилник за работа на фонд “Култура” на Община Варна


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Художествена галерия – гр. Варна


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – гр. Варна


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – гр. Варна.


icon-pdf Правилник за поставяне на паметници, мемориални знаци и художествени пластики на територията на община Варна


icon-pdf Правила за осигуряване достъпа на гражданите на Варна до произведения на изкуството и културата


icon-pdf Правила за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Варна


icon-pdf Правилник за дейността на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол при Община Варна


icon-pdf Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – гр. Варна


icon-pdf Правилник за дейността на Комисията за приватизация и следприватизационнен контрол при Община Варна – Приложение към Решение 531-13


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение”


icon-pdf Правилник за работата на общинско предприятие “Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение” – Приложение към Решение 1264-7-1