Правила за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Варна

Начало > Нормативна уредба архив > Правилници > ...

Правила за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община Варна

Публикувани на 1 юни 2017 г.
Последна редакция 19  май 2017 г.

Правила и критерии за класиране и прием на деца в общинските целодневни детски ясли на територията на община Варна – Приложение на решение №647-4(19)/19.05.2017 (pdf)


Архив