Програми

Начало > Нормативна уредба архив > ...

Програми

Програми 2018 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г.


Програми 2017 г.

icon-pdf Годишна програма читалищна дейност 2017 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.


Програми 2016 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2016 г.

icon-pdfПлан-сметка за реализиране на общинска програма “Детско дентално здраве 2016 г.” + icon-pdf Общинска програма “Детско дентално здраве”

icon-pdf Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Варна за периода 2016 – 2019 г.

icon-pdf Програма за дейността на Наблюдателната комисия към Общински съвет – гр.Варна за 2016 г.

icon-pdf Програма за управление на отпадъците

icon-pdf Програма за устойчиво творческо развитие на фолклорен ансамбъл “Варна” – НЧ “Христо Ботев 1928” за периода 2016 – 2018 г.

icon-pdf Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Варна за 2016 г.


Програми 2015 г.

icon-pdf Програма за развитие на туризма в община Варна за периода 2014  – 2020 г.

icon-pdf Бизнес програма за развитие за 2015-2017 г. на общинска фирма “Обреди” – Варна 

icon-pdf Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри  в община Варна през 2015 г.

icon-pdf Програма “Младежки дейности” – 2015 г. 

icon-pdf Програма на Община Варна за насърчаване на творческите заложби на ученици и студенти с изявени дарби през 2015 г.

icon-pdf Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2015 г.

icon-pdf Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2015 г.

icon-pdf Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Варна за 2015 г.

icon-pdf Програма “Социален туризъм” – 2015 г.

icon-pdf Програма “Спорт” – 2015 г.


Програми 2014 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост – 2014 г.


Програми 2013 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост – 2013 г.

icon-pdf Програма на Община Варна за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи и в неравностойно социално положение през 2013 г.

icon-pdf Програма за квалификация и насърчаване на педагогическите кадри в община Варна през 2013 г.

icon-pdf Програма на Община Варна за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2013 г.

icon-pdf Програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

icon-pdf Субсидия за читалищата в община Варна за 2013 г.


Програми 2012 г.

icon-pdf Общинска програма за квалификация и насърчаване на научните и педагогическите кадри в община Варна през 2012 г.

icon-pdf Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца и студенти с изявени дарби през 2012 г.

icon-pdf Общинска програма за начинаещи и изявени ученици по шахмат във варненските училища през 2012 г.

icon-pdf Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от различни етнически групи и в неравностойно социално положение в община Варна за 2012 г.

icon-pdf Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Варна през 2012 г.

icon-pdf Програма за съвместна дейност през 2012 г.

icon-pdf Годишна програма за разпореждане с имоти общ.собственост 2012 г.

icon-pdf Актуализирана програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015 г.


Програми 2010 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2010 г.

icon-pdf Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора за 2010 г.

icon-pdf Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Варна през 2010 г.

icon-pdf Програма “Младежки дейности” за 2010 г.

icon-pdf Програма “Социален туризъм” за 2010 г.

icon-pdf Програма “Спорт” за 2010 г.


Програми  2009 г.

icon-pdf Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2009 г.

icon-pdf Програма за развитие и насърчаване на социалния туризъм на туристическите дружества в община Варна за 2009 г.

icon-pdf Програма за рехабилитация и реинтеграция на лица, зависими от психоактивни вещества – 2009 г.