ОбС гласува средства за 15 варненски двойки с репродуктивни проблеми

515 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще бъдат подпомогнати от общинската инвитро програма. Десет от семействата ще получат по 2 000 лв. за медицински изследвания и манипулации, а останалите пет – по 3 500 лв. за инвитро с донорска яйцеклетка, реши с пълно единодушие Общинският съвет на днешното си заседание. Общата отпусната сума е в размер на 37 500 лв.         

Местният парламент даде съгласието си програмата „Зеленият двор на Варна“ да бъде възстановена и включена в Приложение 8 при актуализация на Бюджета на Варна. Проектът е създаден от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и подкрепян и дофинансиран от общината. По програмата е основан център за ранна социализация и превенция на отклоненията във физическото и психичното здраве и развитие на деца до 3-годишна възраст.  

С решение на местния парламент ще бъдат разкрити две щатни бройки яслени медицински сестри. Това ще позволи в ДГ „Палечко“ да се открие втора яслена група от 1 септември 2024 г.

Съветниците гласуваха също Община Варна да се включи като партньор в два проекта, финансирани по Програма Интеррег NEXT „Черноморски басейн“, Единият проект е „Zero – C”, който има за цел да насърчи публичните органи, неправителствени организации, академичните среди да постигнат нулеви въглеродни емисии. Водеща е турска организация с партньори от Гърция, Украйна, България и Грузия. Вторият проект – “Green Lab”, е насочен към създаването на експериментални паркове чрез прилагане на иновативни решения като интелигентно напояване, системи за възобновяема енергия и подобряване на биологичното разнообразие. Водещата организация по този проект е община Есенюрт (Истанбул), а групата партньори е формирана от Гърция, България и Украйна.

Общият бюджет на всеки един от проектите е до 1,5 млн. евро. Бюджетът на Варна е все още неуточнен и варира между 200 и 350 хил. евро в зависимост от броя партньори. 90% от средствата са осигурени от програмата, 8% – от МРРБ и 2% от бенефициента – Община Варна. Срокът за кандидатстване и подаване на проектните предложения е до 28 юни 2024 г.