Община Варна отпуска до 1 млн. лева за дълговете на Белодробната болница

4До 1 млн. лева ще отпусне Община Варна за погасяване на задълженията на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. Решението беше взето с пълно единодушие от Общински съвет – Варна.

Средствата ще бъдат предоставени като целева субсидия за приоритетно погасяване на задължения на лечебното заведение за трудови възнаграждения и осигуровки на персонала, както и към „Енерго-Про“ – Варна. Сумата ще бъде осигурена от бюджета на Община Варна за тази година.

Местният парламент възложи на управителя на лечебното заведение да внесе отчет за разходваните средства, както и предложение за увеличаване на капитала на търговското дружество със стойността на целевата субсидия.

Председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов заяви, че за 11:00 часа днес е насрочена среща в Министерството на здравеопазването, на която ще бъдат водени разговори за решаване на дългогодишния проблем с бившия Тубдиспансера. „Много се надяваме на положителен резултат от срещата“, каза Балабанов от трибуната в зала „Пленарна“. Желанието на местната власт, което  бе потвърдено и с решения на Общинския съвет, е дейността на лечебното заведение да премине към някоя от големите болници в града.

Община Варна, въпреки че няма законов ангажимент, вече 13-14 години подпомага “СБАЛПФЗ – Варна ЕООД”. С днешното решение общата сума, която е осигурила общината за покриване на задълженията за последните 10 години, става 4,5 млн. лева. Болницата, обслужваща пациенти от няколко области в Северна България, трупа дългове заради недостатъчната субсидия от страна на държавата.