Община Варна планира да дигитализира архива си по европроект

Obshtina_Varna_sivoНаличният архив на Община Варна да бъде дигитализиран. Това предвижда европейски проект „Електронни архиви за Общини“, в който морската столица ще участва.

Съветниците от ПК „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си Община Варна да се включи в европроекта, чиято цел е да проучи възможностите за дигитализация на архива в Общината. Предвижда се да бъдат доставени необходимите хардуер и софтуер за обработката на документите, както и въвеждане на системата в употреба в Община Варна с възможност за прилагане в други общини от ЕС при проявен интерес от тях след края на проекта.

Водеща организация по проекта ще е Община Варна, а нейни партньори ще бъдат шест университета и асоциации от Словения, Испания и България.

Общата стойност на проекта е над 3,4 млн. евро, като съфинансиране не се изисква. Бюджетът на Община Варна е над 1,1 млн. евро. Средствата ще бъдат изразходвани за хардуерно и софтуерно оборудване, заплащане на хонорари на екипа, офис консумативи и външни услуги.

Продължителността на проекта е 36 месеца.

Съветниците дадоха също съгласието си, след одобрение на проектното предложение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ, от общинския бюджет да бъдат осигурени средства за покриване на допустимите разходи, преди те да бъдат възстановени от програма Хоризонт 2020.