Община Варна ще кандидатства по проект за електрически велосипеди под наем

Obshtina_Varna_1Варна да стане първата община в Европа, която да изгради система за алтернативно придвижване изцяло с помощта на електрически велосипеди , интегрирана в транспортната система. Това е основната концепция на европроектa “Електрически велосипеди за иновативно градско бъдеще“, в който Варна ще участва като водещ партньор.

Съветницита от „Европейски въпроси и международно сътрудничество“ дадоха съгласието си Общината да кандидатства с проекта по програма Urban Innovatiove Actions, финансирана от Европейски фонд за регионално развитие. Една от целите на проектното предложение е Варна да стане първата община в страната с трайно решение за намаляване на вредните емисии в градските зони чрез иновативно транспортно решение.

Проектът ще надгради вече съществуващата мрежа от велоалеи и ще създаде нова инфраструктура, изцяло обслужващата системата за споделяне на електровелосипеди. Алтернативните маршрути ще бъдат съобразени с проекта за интегриран градски транспорт, туристическата инфраструктура и бизнес зоните.

Участието на община Варна в проекта ще предостави възможност за първи път в Европа да бъдат изградени експериментални буферни паркинги, които освен познатата вече услуга P+R (Park&Ride – Паркирай и ползвай публичен градски транспорт) ще предлагат възможност и за наемане на електровелосипеди за придвижване към центъра на града. Новата услуга P+R+B (Park&Ride&Bike) ще бъде иновационният принос на община Варна към усилията на страните от Европейския съюз за намаляване на автомобилите в централните градски зони, създаване на условия за здравословен начин на живот и опазване на въздуха от автомобилните газове.

„Проектът предвижда изграждане на паркинги със зареждащи станции. Те ще бъдат покрити със соларни панели, за да се осигури електричество за зареждане на електровелосипедите. Паркингите ще имат WiFi и видеокамери“, заяви директорът на ОП „Паркинги и синя зона“ Младен Иванов. По думите му ще бъдат създадени поне 15 стоянки с минимум 200 велосипеда, които ще бъдат снабдени с GPS.

Ако получи одобрение, продължителността на проекта ще бъде до 48 месеца от неговото стартиране. По отношение на бюджета приносът от ЕС е в размер до 5 млн. евро, което може да е 80% от цялата стойност на проекта. Съфинансирането от община Варна е 20% от сумата.